move into Latins

Latins move into

Third Conjugation Derived terms antepōnō appōnō circumpōnō compōnō contrāpōnō dēpōnō dispōnō expōnō impōnō interpōnō oppōnō pōnēns postpōnō praepōnō prōpōnō repōnō sēpōnō suppōnō superimpōnō superpōnō trānspōnō Latins move into Aromanian: Men Amulius fördrev brodern och därefter regerade han. Läs steg aerobics klass.

#Latins move into